عملیات ریاضی در جاوا اسکریپت

به نام خدا با عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز در ادامه آموزش جاوا اسکریت این جلسه قصد داریم به مبحث عملیات ریاضی در جاوا اسکریپت بپردازیم.با ما همراه باشید.

استفاده از ابجکت Math

ابجکت  Math در جاوا اسکریپت تعدادی پراپرتی و متد مفید برای انجام عملیات ریاضی مانند، تولید اعداد تصادفی، گرد کردن اعداد، به دست آوردن مقادیری مانند PI و انجام محاسبات و … را ارائه می‌کند.بنابراین شامل متدهایی برای انجام تسک های ریاضی که معمولاً انجام آنها غیرممکن یا بسیار پیچیده است با استفاده از عملگرهای استاندارد ریاضی (+، -،*، و /) می باشدمانند محاسبه مقادیر سینوس یا کسینوس.

Math.PI Property

پراپرتی  Math.PI  نشان دهنده نسبت محیط دایره به قطر آن است.PI (π) یک ثابت ریاضی می باشدکه تقریباً  مقدار ان برابر 3.14159 است: Math.PI = π ≈ 3.14159

مثال زیر  مساحت یک دایره را با استفاده از ویژگی Math.PIمحاسبه می کند.

// Printing PI value
document.write(Math.PI); // Prints: 3.141592653589793
 
// Function to calculate circle area
function calculateCircleArea(radius){
  var area = (Math.PI) * radius * radius;
  return area;
}
 
document.write(calculateCircleArea(5)); // Prints: 78.53981633974483
document.write(calculateCircleArea(10)); // Prints: 314.1592653589793

توجه: ابجکت Math یک شی جاوا اسکریپت داخلی است، بنابراین می توان مستقیماً به ویژگی ها و روش های آن دسترسی داشت. شما هرگز نیازی به ایجاد یک شی ریاضی ندارید، زیرا به طور خودکار توسط مفسر جاوا اسکریپت ایجاد می شود.

نحوه به دست اوردن قدر مطلق

برای محاسبه مقدار مطلق (مثبت) یک عدد از روش  ()Math.abs  استفاده می شود. بنابراین،موقع استفاده از این پراپرتی نتیجه فقط عدد مثبت برگردانده می شود. به عنوان مثال:

document.write(Math.abs(-1)); // Prints: 1
document.write(Math.abs(1)); // Prints: 1
document.write(Math.abs(-5)); // Prints: 5
document.write(Math.abs(-10.5)); // Prints: 10.5

تولید اعداد تصادفی

از متد ()Math.random برای تولید یک عدد تصادفی ممیز شناور در محدوده 0 تا 1 استفاده می شود. با این حال، اگر یک عدد صحیح تصادفی بین صفر و یک عدد صحیح بالاتر از یک می خواهید، می توانید از راه حل زیر استفاده کنید:

document.write(Math.random()); // Expected output: a number between 0 and 1
 
// Function to create random integer 
function getRandomInt(max) {
  return Math.floor(Math.random() * max);
}
 
document.write(getRandomInt(3)); // Expected output: 0, 1 or 2
document.write(getRandomInt(1)); // Expected output: 0

محاسبه ریشه مربع یک عدد

از متد ()Math.sqrt برای محاسبه جذر یک عدد استفاده می شود: Math.sqrt(x) = x

اگر عدد منفی باشد، NaN برگردانده می شود. به عنوان مثال:

document.write(Math.sqrt(4)); // Prints: 2
document.write(Math.sqrt(16)); // Prints: 4
document.write(Math.sqrt(0.25)); // Prints: 0.5
document.write(Math.sqrt(-9)); // Prints: NaN
 
/* Function to calculate hypotenuse.
Hypotenuse is the longest side of a right-angled triangle. */
function calculateHypotenuse(a, b) {
  return Math.sqrt((a * a) + (b * b));
}
 
document.write(calculateHypotenuse(3, 4)); // Prints: 5
document.write(calculateHypotenuse(5, 12)); // Prints: 13

گرد کردن اعداد

 ابجکت Math روش های کمی برای گرد کردن اعداد ارائه می دهد که هر کدام هدف خاص خود را دارند. بخش زیر این روش ها را با جزئیات شرح می دهد.

The ceil() Method

متد  ()Math.ceil  یک عدد را تا بالاترین عدد صحیح بعدی گرد می کند.(رو به بالا گرد میکند) بنابراین، 3.5 می شود 4، 5.7- می شود 5- (زیرا -5 بزرگتر از -6 است). به عنوان مثال:
document.write(Math.ceil(3.5)); // Prints: 4
document.write(Math.ceil(-5.7)); // Prints: -5
document.write(Math.ceil(9.99)); // Prints: 10
document.write(Math.ceil(-9.99)); // Prints: -9
document.write(Math.ceil(0)); // Prints: 0

The floor() Method

متد  ()Math.floor  یک عدد را به پایین ترین عدد صحیح بعدی گرد می کند. بنابراین، 3.5 می شود 3، 5.7- می شود -6- (زیرا 6- کوچکتر از-5- است).به عنوان مثال:

document.write(Math.floor(3.5)); // Prints: 3
document.write(Math.floor(-5.7)); // Prints: -6
document.write(Math.floor(9.99)); // Prints: 9
document.write(Math.floor(-9.99)); // Prints: -10
document.write(Math.floor(0)); // Prints: 0

The round() Method

متد  ()Math.round یک عدد را به نزدیکترین عدد صحیح گرد می کند به گونه ای که اگر قسمت اعشاری 0.5 یا بیشتر باشد، عدد به سمت بالا گرد می شود، در غیر این صورت به سمت پایین گرد می شود. بنابراین، 3.5 می شود 4، 5.7- می شود 6-، 4.49 می شود 4 و ….به عنوان مثال:

document.write(Math.round(3.5)); // Prints: 4
document.write(Math.round(-5.7)); // Prints: -6
document.write(Math.round(7.25)); // Prints: 7
document.write(Math.round(4.49)); // Prints: 4
document.write(Math.round(0)); // Prints: 0

پیدا کردن بزرگترین و کوچکترین اعداد

از متدهای  ()Math.max و  ()Math.min برای یافتن اینکه کدام عدد به ترتیب بزرگترین یا کوچکترین در یک گروه از اعداد است استفاده می شود. به عنوان مثال:
document.write(Math.max(1, 3, 2)); // Prints: 3
document.write(Math.max(-1, -3, -2)); // Prints: -1
 
document.write(Math.min(1, 3, 2)); // Prints: 1
document.write(Math.min(-1, -3, -2)); // Prints: -3
همچنین می‌توانید حداکثر یا حداقل مقدار را در یک آرایه یا یک شی آرایه مانند با استفاده از متد  ()apply پیدا کنید، همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است:
var numbers = [1, 3, 2];
 
document.write(Math.max.apply(null, numbers)); // Prints: 3
document.write(Math.min.apply(null, numbers)); // Prints: 1
راه ساده تری هم برای این کار وجود دارد. در ECMAScript 6 می توانید همان کار را با استفاده از عملگر جدید  (...)spread operator  انجام دهید، همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است:
var numbers = [1, 3, 2];
 
document.write(Math.max(...numbers)); // Prints: 3
document.write(Math.min(...numbers)); // Prints: 1

توان یک عدد

متد  ()Math.powبرای بالا بردن یک عدد به توان مشخص استفاده می شود.

عبارت Math.pow(xy)– معادل ریاضی  xy – نشان می دهد که پایه xبعه تعداد توان y  در خودش ضرب می شود. به عنوان مثال:

document.write(Math.pow(3, 2)); // Prints: 9
document.write(Math.pow(0, 1)); // Prints: 0
document.write(Math.pow(5, -2)); // Prints: 0.04
document.write(Math.pow(16, 0.5)); // Prints: 4 (square root of 4)
document.write(Math.pow(8, 1/3)); // Prints: 2 (cube root of 8)

توان مثبت نشان دهنده ضرب  (52 =5*5=25),  توان منفی نشان دهنده تقسیم  (2-5 = 1/52 = 0.04) است، در حالی که توان کسری نشان دهنده ریشه پایه است.

انجام عملیات مثلثاتی

ابجکت math جاوا اسکریپت چندین متد مثلثاتی مانند ()sin(), cos(), tan  را برای انجام عملیات مثلثاتی ارائه می کند. این متدها بر حسب رادیان کار می کنند، بنابراین باید قبل از استفاده از هر درجه اندازه گیری ان را  در  π/180  ضرب کنید.

عملیات ریاضی در جاوا اسکریپت | توابع Math در جاوا اسکریپت

از آنجایی که رادیان پی برابر با 180 درجه است  :  π rad = 180°.  نابراین π/2رادیان برابر 90 درجه، π/3 رادیان برابر با 60 درجه و …است. به عنوان مثال:

document.write(Math.sin(0 * Math.PI / 180)); // Prints: 0
document.write(Math.sin(90 * Math.PI / 180)); // Prints: 1
document.write(Math.cos(0 * Math.PI / 180)); // Prints: 1
document.write(Math.cos(180 * Math.PI / 180)); // Prints: -1
document.write(Math.tan(0 * Math.PI / 180)); // Prints: 0

خب دوستان گرامی به پایان بخش عملیات ریاضی در جاوا اسکریپت رسیدیم امیدواریم این بخش نیز مورد توجه شما قرار گیرد.

سایر مقالات:

تاریخ و زمان جاوا اسکریپت

Timer در جاوا اسکریپت

 

 

 

 

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *