اندروید

در این بخش آموزش برنامه نویسی اندروید به صورت گام به گام و از مقدماتی تا پیشرفته  آموزش داده می شود. ما در ابتدا تاریخچه ای از اندروید و تشریح نسخه های مختلف اندروید از زمان پیدایش این سیستم عامل تا امروز را مورد بررسی قرار می دهیم.
بعد از آن محیط های برنامه نویسی اندروید را برای شما شرح می دهیم . و بعد از آن وارد برنامه نویسی اندروید می شویم. ما از ابتدایی ترین مباحث اندروید شروع می کنیم. تا همه افرادی را که در نظر دارند وارد برنامه نویسی اندروید شوند.از این مباحث برای شروع برنامه نویسی اندروید استفاده کنند .
هدف ما این است که هر فردی که دوست دارد وارد حیطه برنامه نویسی اندروید شود. یک منبع جامع و بروز برای آموزش برنامه نویسی اندروید داشته باشد. تا به صورت گام به گام و از مقدماتی تا پیشرفته اندروید را یاد بگیرد. تا از این برنامه نویسی برای ساخت  اپلیکیشن های مدنظر خود و دیگران استفاده کنید. و در نهایت موجب کسب درآمد زیاد برای شما باشد .
همان طور که می دانید و بسیار شنیده اید که برای هر کاری که می خواهید در آن موفق باشید باید بسیار تلاش وپشتکار داشته باشید . خصوصا در زمینه اندروید ، چون از تعداد افرادی که وارد حیطه برنامه نویسی می شوند . بخصوص  برنامه نویسی اندروید با مواجه به ابتدایی ترین مشکلات دلسرد شده و از هدف خود غافل می شوند. توصیه ما به شما این است . که در این را بسیار ثابت قدم باشید تا به موفقیت هایی که در ذهنتان است برسید و رسیدن شما به این موفقیت ها آرزوی قلبی ما است .